Amazines Free Article Archive
www.amazines.com - Wednesday, April 21, 2021
Read about the most recent changes and happenings at Amazines.com
Log into your account or register as a new author. Start submitting your articles right now!
Search our database for articles.
Subscribe to receive articles emailed straight to your email account. You may choose multiple categories.
View our newest articles submitted by our authors.
View our most top rated articles rated by our visitors.
* Please note that this is NOT the ARTICLE manager
Add a new EZINE, or manage your EZINE submission.
Add fresh, free web content to your site such as newest articles, web tools, and quotes with a single piece of code!
Home What's New? Submit/Manage Articles Latest Posts Top Rated Article Search
Google
Subscriptions Manage Ezines
CATEGORIES
 Article Archive
 Advertising (133469)
 Advice (161332)
 Affiliate Programs (34764)
 Art and Culture (73779)
 Automotive (145658)
 Blogs (75305)
 Boating (9850)
 Books (17222)
 Buddhism (4128)
 Business (1329321)
 Business News (426418)
 Business Opportunities (366390)
 Camping (10968)
 Career (72766)
 Christianity (15849)
 Collecting (11638)
 Communication (115070)
 Computers (241940)
 Construction (38920)
 Consumer (49775)
 Cooking (17074)
 Copywriting (6680)
 Crafts (18205)
 Cuisine (7545)
 Current Affairs (20424)
 Dating (45895)
 EBooks (19696)
 E-Commerce (48229)
 Education (185330)
 Electronics (83502)
 Email (6420)
 Entertainment (159841)
 Environment (28921)
 Ezine (3040)
 Ezine Publishing (5452)
 Ezine Sites (1550)
 Family & Parenting (110934)
 Fashion & Cosmetics (196502)
 Female Entrepreneurs (11849)
 Feng Shui (131)
 Finance & Investment (310506)
 Fitness (106349)
 Food & Beverages (62936)
 Free Web Resources (7941)
 Gambling (30224)
 Gardening (25168)
 Government (10545)
 Health (629739)
 Hinduism (2206)
 Hobbies (44061)
 Home Business (91589)
 Home Improvement (251102)
 Home Repair (46187)
 Humor (4834)
 Import - Export (5453)
 Insurance (45100)
 Interior Design (29587)
 International Property (3486)
 Internet (191002)
 Internet Marketing (146548)
 Investment (22852)
 Islam (1170)
 Judaism (1356)
 Law (80440)
 Link Popularity (4595)
 Manufacturing (20877)
 Marketing (99108)
 MLM (14137)
 Motivation (18225)
 Music (27013)
 New to the Internet (9496)
 Non-Profit Organizations (4048)
 Online Shopping (129634)
 Organizing (7806)
 Party Ideas (11853)
 Pets (38067)
 Poetry (2234)
 Press Release (12687)
 Public Speaking (5635)
 Publishing (7528)
 Quotes (2407)
 Real Estate (126635)
 Recreation & Leisure (95424)
 Relationships (87687)
 Research (16178)
 Sales (80337)
 Science & Technology (110270)
 Search Engines (23490)
 Self Improvement (153241)
 Seniors (6234)
 Sexuality (35986)
 Small Business (49286)
 Software (83016)
 Spiritual (23472)
 Sports (116102)
 Tax (7659)
 Telecommuting (34069)
 Travel & Tourism (307963)
 UK Property Investment (3121)
 Video Games (13427)
 Web Traffic (11750)
 Website Design (56840)
 Website Promotion (36604)
 World News (1000+)
 Writing (35792)
Author Spotlight
DERIK PARLEY

I’m Derik Parley 34yrs old from Australia. I am enthusiastic about taking up new challenges in life....more
ELLISEN WANG

I'm Ellisen, nice to meet you! Obviously you're here because you want to know who I am. Wel...more
MARCO MANZONI

I studied Psychology in achieving the goal. At the Politecnico di Milano. General Sales Manager at s...more
JASON STEVE

Writing is my passion, Social media marketing is my love. I have written many articles on various ni...more
ANISH SAH

My Name is Anish Sah, I am an Internet Marketing and SEO Expert, Social Media Guru and young Entrepr...more


Artikkelserie om elektroniske sigaretter hos BMC Medicine by Arne Johannessen

Article Author Biography
Artikkelserie om elektroniske sigaretter hos BMC Medicine by
Article Posted: 03/29/2015
Article Views: 543
Articles Written: 8
Word Count: 983
Article Votes: 0
AddThis Social Bookmark Button

Artikkelserie om elektroniske sigaretter hos BMC Medicine


 
Health,Education,Research
Helsesigaretten er glad for å se at BMC Medicine har organisert en artikkelsamling omkring elektroniske sigaretter, og vi ser frem til hva som videre vil bli publisert her.

BMC Medicine er et «fagfellevurdert» elektronisk medisinsk tidsskrift som har eksistert siden 2003. Tidsskriftet er fritt tilgjengelig på internet («Open access») og artikler publisert i BMC Medicine inkluderes også i indekser som for eksempel MEDLINE, PubMed, Google Scholar og de fleste andre indeks av samme type. Artikler fra BMC Medicine kan derfor regnes som pålitelige i forhold til akseptert kunnskap innen de forskjellige medisinske felt. At BMC Medicine organiserer artikler omkring elektroniske sigaretter er derfor gledelige nyheter.

BMC Medicine tar på ingen måte noe standpunkt i forhold til elektroniske sigaretter, de referer til den debatt og de problemstillinger som finnes. De konstaterer kort hva elektroniske sigaretter er, og hva de kan gjøre i forhold til røyking – men påpeker kontroverser omkring langtidseffekter og andre mulige utslag i forhold til folkehelse. Det blir påpekt at forskningen på emnet pr. dags dato er umoden, og at forskningen omkring elektroniske sigaretter i stor grad er preget av interessekonflikter. Enten er det e sigarett industrien som legger frem sine positive resultater, eller så er det anti-tobakk lobbyen som legger frem sine negative resultater omkring e sigarettene. Alt i alt er forskningen som finnes i dag ikke egnet til å trekke endelige konklusjoner fra.

BMC Medicine påpeker også i sin innleding til artikkelserien, at flere eksperter på tobakksbruk og folkehelse har bedt WHO om å revurdere sin nåværende klassifisering og behandling av elektroniske sigaretter som ordinære tobakksprodukter. Dette fordi de mener at elektroniske sigaretter er et instrument i forhold til røykeslutt og på andre måter bedret folkehelse.

Artikkelserien ble startet den 9.12.2014 og inneholder pr. 29.03.2015 fire (4) artikler. Helsesigaretten kommer ikke til å oversette disse til norsk i første omgang, men vi presenterer dem kort på norsk for dem som ikke vil lese engelsk – eller de som trenger en liten «teaser». Vi har allikevel valgt her å oversette artiklenes titler – og eventuelle sitater.

Artikkelserien ble innledet med artikkelen «Elektroniske sigaretter har potensiale for store folkehelse-fordeler» av Peter Hajek den 9.12.2014.

Hajek er bekymret for den fiendtlige regulative innstilling elektroniske sigaretter møter i dag, og at de på denne måten forsinker de positive effektene på folkehelsen som elektroniske sigaretter vil ha. Hajek påpeker at det pr. i dag finnes nok evidens omkring de positive effektene fra elektroniske sigaretter, til at dagens kliniker trygt kan anbefale dette som et alternativ for dem som røyker. Artikkelen ser kort på kontroverser omkring elektroniske sigaretter, evidens og forskjellige agendaer, og tilslutt hvordan å forholde seg til effektene fra elektroniske sigaretter. Hajek konkluderer sin artikkel med at hvis elektroniske sigaretter får utvikle seg på markedet vil så å si all konvensjonell tobakksbruk forsvinne i løpet av omlag ti (10) år, men hvis moralske hensyn får styre, vil disse effektene bli kraftig forsinket.

Den andre artikkelen i serien heter «Hvorfor helsemyndighetene er mer bekymret enn begeistret for elektroniske sigaretter». Den er skrevet av Charlotta Pisinger, og ble også publisert 9.12.2014.

Pisinger er ikke udelt positiv til elektroniske sigaretter, først så ble hun glad for dem – men så kom innvendingene. Innvendingene hun presenterer er ikke nye, og det gjelder typisk sikkerhet ved bruk og rekruttering til konvensjonelle sigaretter mm. Artikkelen ser på helse-sikkerhet ved bruk, så på bruk blant ikke-røykere, for å gå over til elektroniske sigaretter i forbindelse med røykeavvenning, og til slutt på elektroniske sigaretters effekt på folkehelsen. Pisinger konkluderer med at elektroniske sigaretter nok er mindre farlige enn vanlige sigaretter, men at de konvensjonelle metodene for å avvikle tobakksbruk nok foreløpig er å foretrekke.

Artikkel nummer tre har tittelen «E sigaretter: metodologi, etikk og forsknings-prioritering». Den er skrevet av Jean-Franqois Etter, og ble publisert 16.02.2015.

Etters poeng er at i en situasjon hvor vanlige sigaretter har ført til noe som kan sammenlignes med en katastrofe, hindres forskning omkring elektroniske sigaretter av noen momenter. Blant disse finnes en viss moralsk fordømmelse av røyking fra helsegrupperinger, og store investeringer fra tobakksindustrien for å på sikt overta og dominere markedet for elektroniske sigaretter. På toppen av det hele er elektroniske sigaretter et «bevegelig mål», utviklingen på området går hurtig. Etter går fort gjennom forsknings-prioritering, metodologiske problemstillinger, ideologisk skjevhet, og tilslutt interessekonflikter. Han avslutter med at det nå finnes et «åpent vindu» som kan ha stor effekt i forhold til folkehelse, men at dette vinduet synes å lukke seg i både USA og EU på grunn av for streng regulering. Han beklager dette, er bekymret for utilsiktede konsekvenser av reguleringen, og mener at etter reguleringene er innført, vil det være vanskelig å deregulere.

Den foreløpig siste og fjerde artikkelen i BMC Medicines artikkelsamling omkring elektroniske sigaretter heter «Elektronisk sigarett bruk og skade-reversering: evidens i forhold til lungene». Den er skrevet av Riccardo Polosa, og ble publisert 18.03.2015.

Polosa påpeker at elektroniske sigaretter brukes av flere og flere brukere av vanlige sigaretter, og at elektroniske sigaretter er mindre skadelige enn vanlige sigaretter. Han påpeker at i forhold til effekter på røykeavvenning, så må en nok vente lenge før sikre konklusjoner kan trekkes – men også at det finnes bevis på at bruk av elektroniske sigaretter i stedet for vanlige sigaretter, kan reversere lungeskadene fra vanlige sigaretter. Artikkelen argumenterer for dette, og den konkluderer med at elektroniske sigaretter er i hvertfall 96% sikrere enn vanlige sigaretter å bruke. At lungeskadene fra vanlige sigaretter også kan reverseres ved å bruke elektroniske sigaretter i stedet, mener han bør være et moment når regulering av elektroniske sigaretter skal utformes.

Helsesigaretten håper denne korte introduksjonen av BMC Medicines artikkelsamling omkring elektroniske sigaretter gir mersmak til å følge artikkelsamlingen og den videre utvikling. Vi vil også komme tilbake med mer stoff her i fra, og ser frem til en kilde for saklig og objektiv helseinformasjon omkring elektroniske sigaretter og bruk av dem.

Related Articles - elektroniske sigaretter, elektriske sigaretter, e sigaretter, el sigaretter, elektronisk sigarett, elektrisk sigarett, e sigarett, el sigarett,

Email this Article to a Friend!

Receive Articles like this one direct to your email box!
Subscribe for free today!

 Rate This Article  
Completely useless, should be removed from directory.
Minimal useful information.
Decent and informative.
Great article, very informative and helpful.
A 'Must Read'.

 

Do you Agree or Disagree? Have a Comment? POST IT!

 Reader Opinions 
Submit your comments and they will be posted here.
Make this comment or to the Author only:
Name:
Email:
*Your email will NOT be posted. This is for administrative purposes only.
Comments: *Your Comments WILL be posted to the AUTHOR ONLY if you select PRIVATE and to this PUBLIC PAGE if you select PUBLIC, so write accordingly.
 
Please enter the code in the image: Author Login 
LOGIN
Register for Author Account

 

Advertiser Login

 

ADVERTISE HERE NOW!
   Limited Time $60 Offer!
   90  Days-1.5 Million Views  

 

Great Paranormal Romance


STEVERT MCKENZIE

Stevert Mckenzie, Travel Enthusiast. ...more
GENE MYERS

Author of four books and two screenplays; frequent magazine contributor. I have four other books "in...more
LAURA JEEVES

At LeadGenerators, we specialise in content-led Online Marketing Strategies for our clients in the t...more
TIM FAY

I am not a writer nor am I trying to become a writer. I am an average person with average intelligen...more
PAUL RICE

hello everyone l been on the net since 2000 and enjoy my work l work as an affiliate and also have w...more
HELEN STEPHENS

I love to research products and write reviews only high-quality useful products. ...more
JAVIER VBOIX

For the time being just a newbie in the Insurance Industry but a quick learner, soon-to-be expert Ja...more
LARRY WHITTLER

Author of Wrestler/That Dog Hunts; Available at the Kindle Store ...more
XTAGE XIXTEEN

My name is Kingsley Chihozie. Am from the western part of Africa, Nigerian. Am a graduate of Abia St...more
ADRIAN JOELE

I have been involved in nutrition and weight management for over 12 years and I like to share my kn...more

HomeLinksAbout UsContact UsTerms of UsePrivacy PolicyFAQResources
Copyright © 2021, All rights reserved.
Some pages may contain portions of text relating to certain topics obtained from wikipedia.org under the GNU FDL license